INFLUENSAVAKSINEN ER KOMMET

Influensavaksine for 2019/2020 er kommet - dropp innom legesenteret og trekk kølapp nr 2 hvis du ønsker å få satt denne (du trenger ikke bestille time).
Vaksinen anbefales spesielt for: 
 
Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko.
 
Alle fra fylte 65 år
 
Barn og voksne med:
* diabetes type 1 og 2
* kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
* kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
* nedsatt immunforsvar
* svært alvorlig fedme (KMI over 40)
* annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko
* helsepersonell som har pasientkontakt.
* husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter