Normaltariff

 
Konsultasjon hos lege   152,- NOK
Konsultasjon hos spesialist i  allmennmedisin   201,- NOK
Tillegg til konsultasjon, ved prøvetaking (for blodprøve, celleprøve o.l.)   54,- NOK
Enkel pasientkontakt (sykemelding, injeksjoner v/hjelpepersonell)   68,- NOK
Utskrift pasientjournal   85,- NOK
Faktureringsgebyr   58,- NOK
Uteblitt til bestillt time   152/249,- NOK
 .    

Tillegg for materiell

   
GU, suturfjerning   60,- NOK
Spirometri, EKG, sårskift   90,- NOK
Mindre kirurgi, kateterisering   127,- NOK
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m   171,- NOK
.    

Legeattester/legeerklæringer 

   
Legeattest førerkort    620,- NOK
Offshoreattest   1850,- NOK
Sportsdykker   800,- NOK
Helbredsattest (Dnlf)   600,- NOK
     
     
     
Div attester honoreres etter medgått tid pr 15.min.    350,- NOK
.    

Vaksiner/Medikamenter

   
diTe Booster (stivkrampe/difteri)    100,- NOK
Kortisoninjeksjoner   80,- NOK
     
     
     
     
     
     
     
     
 Revidert og oppdatert: 15/6-17