Vaksinering - Nå har vi vaksinert de fleste i risikogruppene. Hvis du trenger Covid-19 vaksine eller influensavaksine kan du ta kontakt med oss enten ved e-kontakt til resepsjonen eller du kan ringe oss. Vi setter fremdeles vaksiner men vi samler det litt på enkelte dager.   

Helsemyndighetene har besluttet å anbefale at influensavaksine og oppfriskningsdose for covid-19 vaksine gis i hver sin arm samtidig til. Covid-19 vaksinen vil være oppdatert. Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24: • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere, • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. • Gravide


Du som er 75 år pluss fikk tilbud om oppfriskningsdose i vår, og tilbys ny oppfriskningsdose i høst sammen med influensavaksine. Hvis du tok oppfriskningsdose i vår, bør du vente 6 måneder før du tar en ny oppfriskningsdose i høst. Det er for å oppnå optimal beskyttelse. Vaksinene bør settes før smittebølgen med influensa og covid ventes, men ikke for lenge før. (Oppfriskningsdose kan gis med et intervall på 3 måneder siden forrige dose med koronavaksine, men et lenger intervall vil som regel gi en bedre immunrespons).

Vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon. Nylig gjennomgått covid-19-infeksjon gir god beskyttelse de første månedene mot omikron-varianter som sirkulerer nå.  I tilfeller hvor det er bekreftet covid-19-infeksjon kan man derfor vente i 3-4 måneder med å ta en ny oppfriskningsdose. Personer som allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har man er symptomfri. Et lenger intervall mellom gjennomgått sykdom og oppfriskningsdose vil som regel gi en bedre immunrespons.

Eksterne blodprøver: Har du fått rekvisisjon fra andre spesialister eller fra sykehuset er det fint om du kontakter oss for å bestille tid på laboratoriet.  Prøvene kan også evt tas på SUS.  Det kan også til tider være litt lenger ventetid på telefonen. Timebestilling og fornying av faste medisiner kan gjøres via HelseNorge, samt enkle spørsmål kan sendes til oss på e-kontakt. 

Korona og Influensa: Gi beskjed dersom du har infeksjonssymptomer så vi kan ta litt hensyn til dette i forhold til immunsvekkede pasienter.

Har du tidligere vært pasient ved Forus Legesenter og skal overføre journalen til ny fastlege ved Hinnatrekanten Legesenter kan du kontakte (Lervik legesenter) på

 tlf 51 91 33 50 - overføringen er elektronisk. 


Åpningstider

Åpningstider ekspedisjon

Man/tirs/ons/fredag:         08.00–11.30, 12.15-15.00

Torsdag (obs)                       08.00–11.30, 13.00-15.00

Telefontider

Åpningstider telefon

Man, tirs, Ons og Fre:     

   08.00–11.00, 12.30-14.00

Torsdag:                                   08.00–11.00, 13.00-14.00

TLF: 51906190

Det er mange som vil nå oss på telefonen så husk at du også kan bestille time og kontakte oss for resepter og avklaringer via www.helsenorge.no 

Blodprøve

Åpningstider blodprøver

Man-Onsdag:                         08.00–11.00, 12.15-14.00

Torsdag:                                 08.00–11.00, 13.00-14.00

Fredag (og dag før helligdag): 08.00–11.00, stengt etter lunsj. 

Selvbetjening

Bestille time online - Timebok

Sjekke blodprøvesvar

Be om fornyelse av resepter - E-resept

Kontakte legekontoret (resepsjonen) - E-kontakt

E-konsultasjon med legen (takst som for vanlig konsultasjon)

Vennligst RING LEGESENTERET 51906190 ved bestilling av time til følgende:

(Dette fordi det må settes av særskilt tid til disse prosedyrene).

Her finner du mer informasjon om våre tjenester