Timebestilling

Du må logge deg på Helsenorge.no for å bestille time digitalt:

Klikk her for å bli sendt videre til Helsenorge.no


Les mer om timebestilling her:

Du har flere valg når du vil bestille time

Online timebestilling:

Egner seg når du ikke trenger time samme dag. Du kan i ro og fred plukke en ledig time frem i tid.

Vi har også "hastetimer" som publiseres ledig kvelden før.

Videotimer:
Videotimer: du kan ikke møte på kontoret dersom du har bestilt en videotime. Ta kontakt med ekspedisjonen dersom du ikke finner ledig time for oppmøte som passer for behovet.

Vi sender deg en sms på telefonen med lenke for oppkobling når legen er klar. Husk at det kan være forsinkelser.
(Dersom du ønsker å gjennomføre videokonsultasjonen på PC eller nettbrett kan du bare videresende sms eller kopiere lenken til dingsen du vil bruke.)

E-kontakt

Du kan sende en melding til vår ekspedisjon og avtale time frem i tid. Kan ikke brukes for å avtale time samme dag.

Telefon

Egner seg spesielt godt når du har behov for:

ØHJELP: man må ringe for å få "øyeblikkelig hjelp" timer. Alle legene reserverer timer for dette som kun kan bookes samme dag for å sikre at vi har kapasitet til å hjelpe når det haster som mest av medisinske årsaker. Disse timene fylles opp fortløpende fra kl 0800. Dersom vi ser at vi har kapasitet til å gi time samme dag for andre problemstillinger gjør vi selvfølgelig det.

TIDKREVENDE spørsmålstillinger: noen ting tar mer tid enn andre. Vi ber derfor om at du ringer og avtaler time dersom det er snakk om operasjoner, spiralinnleggelse, attester av et visst omfang (f.eks Offshoreattest, førerkortattest etc). Da finner vi et tidspunkt der vi kan sette av mer tid.

TELEFONKØ: Det blir lett kø på telefonen. Det er derfor fint hvis du er kortfattet. Vi har stort sett kapasitet til å gi deg time innenfor noen dager uansett hva det gjelder. Dette kan selvfølgelig variere noe.

Noen situasjoner der vi ønsker at du er spesielt oppmerksom før du bestiller time:

Førerkortattester:

NAV arbeidsavklaring- /uføreerklæringer:

  • Man trenger normalt ikke time for at legen skal fylle ut disse

  • De fylles kun ut etter skriftlig anmodning fra NAV.

Erklæring til skolen for sykdom:

  • Du må bestille time. Ta kontakt med oss første sykdomsdag.

Sykemelding

  • Regelverket krever at du må komme til time for å bli sykemeldt.

  • Tilbakedatering kan kun skje til den dato du bestilte timen. Normalt ikke mer en 1-3 dager. Dette etter legens vurdering.

  • Sykt barn: man kan ikke få sykemelding når barnet ditt er sykt, da må en bruke "sykt barn" dager.