Hvis våre digitale tjenester ikke virker...

Noen ganger opplever man problemer med tjenester på nettet. Her forsøker vi å lede dere mot løsninger som kan være aktuelle.

Generelt er det slik at tjenestene som tilbys online tilbys via den statlige helseportalen Helsenorge.no. Hvis denne ikke virker er det ikke så mye vi får gjort med dette utover å rapporter at det er et problem.

Den mest effektive måten både for å melde feil og få hjelp med funksjonene på Helsenorge.no på er å ta kontakt med brukerstøtten for portalen:


Hjelp og brukerstøtte Helsenorge.no:

Veiledning helsenorge.no (23 32 70 00) – tastevalg 1

Kontakt oss (Helsenorge)

Tips til ting du kan sjekke selv:

  • Du må ha logget inn på Helsenorge.no og aktivert bruker der for å få tilgang til de digitale tjenestene våre.

  • Du kan bare nå fastlege eller vedkommende sin vikar via Helsenorge dersom du er registrert som listepasient.


Når du verken får eller kan sende oss meldinger via Helsenorge.no;

Noen opplever at de ikke finner funksjonene for å kunne sende oss meldinger via Helsenorge.no eller bestille time online.

En av forklaringene kan være at du har begrenset funksjonene i Helsenorge slik at du ikke kan kommunisere med legekontoret.

Du må da endre dette i innstillingene på Helsenorge.no

Hvis du har spørsmål om hvordan du gjør dette kontakter du Helsenorge.no