Prisliste

Prisliste Hinnatrekanten legesenter publisert

Mer informasjon om betalingsordninger

Prislisten for konsultasjoner og materiell er regulert av staten og justeres per 1.juli årlig.

Utstyr som ikke inngår i takstsystemet og dekkes av en takst medfører ekstra kostnad. Dette gjelder f.eks vaksiner, kortisoninjeksjoner og andre medikamenter. 

Det er fri prissetting på legeattester og prisen på disse kan variere fra lege til lege. Prisen reflekterer legens kostnader for prøvetakning og medgått tid. 

Frikortordningen

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret. 

I praksis er det beløp du har betalt for legeutgifter (konsultasjoner) og medikamenter (blåreseptmedikamenter) som er med å danne grunnlag for frikortort. 

Beløp betalt for attester og medikamenter / vaksiner som ikke inngår i blåreseptordningen regnes ikke med i grunnlag for frikort.

Helfo holder orden på hvilke utgifter du har hatt og sender deg frikort når beløpsgrensen er nådd. 

Vi har ikke oversikt over når du når frikortgrensen. Dette kan du få informasjon om på Helsenorge.no eller hos Helfo.

Les mer om frikortordningen og beløpsgrenser her