E-resept

E- resept:

Du må logge deg på Helsenorge.no for å sende en forespørsel om e-resept:

Klikk her for å bli sendt videre til Helsenorge.no


Les mer om tjenesten her før du tar den i bruk:

Via Helsenorge.no kan du sende oss beskjeden e-resept når du har behov for å fornye dine resepter.

Vi vil ta stilling til om resepten kan fornyes på denne måten eller ikke.

Du kan liste alle medikamenter du ønsker å fornye reseptene på i en melding. (Du trenger ikke å sende en melding per legemiddel).

Dersom du har bedt om fornyelse av flere medikamenter kan det være at vi har fornyet noen og ikke alle medikamentene. Det vil da ofte stå en beskjed angående dette i svarmeldingen du får fra legen.

Dersom vi vurderer at den ikke kan fornyes på denne måte vil du motta en avvisning av forespørselen med en standardtekst som noen ganger passer og andre ganger ikke helt passer. Grunner for å avvise forespørselen kan vær at du har bedt om fornyelse av vanedannende medikamenter, at det har gått for lang tid siden du var til kontroll osv.

Noen kjøreregler:

  • Vanedannende medikamenter kan normalt ikke fornyes per e-resept.
  • Medikamenter som du bruker fast for kronisk sykdom krever stort sett en kontroll årlig - det husker du gjerne best på om du tar det i forbindelse med behov for nye resepter. Mange medikamenter trenger regelmessig oppfølging for å oppdage utvikling av bivirkninger (som kan vise seg etter flere års bruk) og skade på nyre/lever og annen påvirkning av kroppens funksjoner.
  • IKKE bruke e-resept for andre formål som for eksempel å stille spørsmål om andre ting. Denne typen meldinger vil bli avvist. Dersom du har andre spørsmål må du velge en annen kontaktform / timebestilling.