E-kontakt

Elektronisk kontakt via Helsenorge.no - E-kontakt

Du må logge deg på Helsenorge.no for å sende en e-kontakt:

Klikk her for å bli sendt videre til Helsenorge.no


Les mer om tjenesten her:

E-kontakt er en tjeneste du kan bruke som et alternativ for å kontakte resepsjonen på legekontoret.

Du kan bruke denne kontaktformen for å:

  • stille spørsmål til våre helsesekretærer angående praktiske / administrative forhold,
  • avtale timer som ikke kan settes opp online
  • avklare ulike spørsmål som du tenker at de kan hjelpe deg med å oppklare.

Du skal ikke bruke denne tjenesten:

  • når det haster. Da ringer du 51906190. (Ved akutt alvorlig sykdom ringer du Medisinsk nødtelefon 113. )
  • dersom du har spørsmål av medisinsk art. Da bestiller du time for konsultasjon. Hvis det er en oppfølging av en kjent problemstilling kan du vurdere om det kan være aktuelt med e-konsultasjon. Videokonsultasjon kan også være en aktuell kontaktform i noen tilfeller.