E-konsultasjon

E-konsultasjon

Du må logge deg på Helsenorge.no for å sende en e-konsultasjon:

Klikk her for å bli sendt videre til Helsenorge.no


Les mer om tjenesten her før du tar den i bruk:

E-konsultasjon er en konsultasjon som foregår skriftlig.

Konsultasjonen koster det samme som en vanlig konsultasjon på legekontoret og egenandelen kvalifiserer for frikort.

Den egner seg best for oppfølging av kjente og avgrensede problemstillinger. Eksempler på dette kan være justering er medikamentdosering, avtalt tilbakemelding på utvikling av en tilstand eller spørsmål om videre oppfølging av en problemstilling.

Den egner seg ikke så godt for komplisert og sammensatte spørsmål som krever mange avklarende oppfølgingsspørsmål.

Den kan ikke brukes for avklaring av nye problemstillinger eller spørsmål om sykemelding.

Vi må be om at vi må få avgjøre om problemstillingen kan håndteres som en e-konsultasjon.

Dersom vi ikke mener den gjør det vil forespørselen bli avvist med en standardmelding. Vi har ikke kapasitet til å gå inn i en nærmere begrunnelse i det enkelte tilfelle.