Laboratoriet

Åpningstider laboratorium

Blodprøvetaking

Dersom du skal ta blodprøver uten time (etter avtale) kan du bare møte opp og trekke kølapp til laboratoriet i angitte tidsrom:

Man/Tirs/Ons:

08.00–11.00, 12.15-14.00

Torsdag

08.00–11.00, 13.00-14.00

Fredag (og dag før helligdag)

08.00–11.00, stengt etter lunsj


Blodprøver krever etterbehandling og sending og prøvetidspunktene er tilpasset dette.

Hinnatrekanten legesenter følger NOKLUS sitt kvalitetssikringsprogram for laboratorium på fastlegekontor. Dette sikrer at utstyret og rutinene våre er i henhold til god faglig standard.

På laboratoriet utfører vi blant annet følgende tjenester:

  • Blodprøvetaking (Obs egne tidspunkter - se under).
  • Urinanalyser
  • Ulike hurtigtester
  • EKG
  • Spirometri
  • Sukkerbelastning
  • 24t Blodtrykksmåling

Enten du kommer innom for å levere en prøve eller tar prøve i forbindelse med en konsultasjon ønsker vi at du skal bruke kølappsystemet.

Du kan ikke levere prøver i ekspedisjonen (dette for å kvalitetssikre mottak og overholde smittevernregler)