Våre tjenester

Fastlegekontoret tilbyr et bredt spekter av tjenester til våre pasienter.

Fastleger er spesialister på å håndtere bred utredning og behandling med fokus på å avklare om det foreligger sykdom eller mistanke om sykdom og i så fall behandle eller henvise til annen relevant behandler. Vi har fokus på å holde oversikt over din helsesituasjon og vurdere totalbildet i sammenheng og du skal kunne forvente at vi gir deg råd med utgangspunkt i din individuelle situasjon og dine prioriteringer.

Vanlige undersøkelser og prosedyrer som utføres hos oss er blant annet:

 • Øye og øreundersøkelser
 • Blodprøvetaking
 • Spirometri (pusteprøve)
 • Ekg (hjerteprøve)
 • 24t Blodtrykk (regelmessig blodtrykksmåling gjennom et døgn)
 • Injeksjoner av medikamenter og vaksiner
 • Gynekologisk undersøkelse (inkl. celleprøver og innsetting av hormonspiral)
 • Småkirurgi
  • Fjerning av føflekker og hudnære svulster
  • Frysebehandling (vorter og andre hudforandringer)
  • Sårlukking (sying, liming, stripsing)
 • Sårstell
 • Kateterbytte (urinkateter)

Attester:

 • Sykemelding (krever oppmøte iht regelverket)
 • Sykefraværsattest til skole
 • Legeerklæringer til NAV (NAV må alltid sende skriftlig bestilling på dette)
 • Legeerklæring av ulike andre behov iht avtale. Egne priser gjelder.