Våre tjenester

Fastlegekontoret tilbyr et bredt spekter av tjenester til våre pasienter.

Fastleger er spesialister på å håndtere bred utredning og behandling med fokus på å avklare om det foreligger sykdom eller mistanke om sykdom og i så fall behandle eller henvise til annen relevant behandler. Vi har fokus på å holde oversikt over din helsesituasjon og vurdere totalbildet i sammenheng og du skal kunne forvente at vi gir deg råd med utgangspunkt i din individuelle situasjon og dine prioriteringer.

Vanlige undersøkelser og prosedyrer som utføres hos oss er blant annet:

  • Øye og øreundersøkelser
  • Blodprøvetaking
  • Spirometri (pusteprøve)
  • Ekg (hjerteprøve)
  • 24t Blodtrykk (regelmessig blodtrykksmåling gjennom et døgn)
  • Injeksjoner av medikamenter og vaksiner
  • Gynekologisk undersøkelse (inkl. celleprøver og innsetting av hormonspiral)
  • Småkirurgi
    • Fjerning av føflekker og hudnære svulster
    • Frysebehandling (vorter og andre hudforandringer)
    • Sårlukking (sying, liming, stripsing)
  • Sårstell
  • Kateterbytte (urinkateter)

Attester:

  • Sykemelding (krever oppmøte iht regelverket)
  • Sykefraværsattest til skole
  • Legeerklæringer til NAV (NAV må alltid sende skriftlig bestilling på dette)
  • Legeerklæring av ulike andre behov iht avtale. Egne priser gjelder.